Blessed – 幸福

0
372

Blessed- 幸福 – xìng fú

Indonesia
Orang bilang ada uang pasti bahagia
Mereka bilang kedudukan adalah segalanya
Banyak orang sangat peduli pada nama dan kedudukan
Pagi berangkat malam baru pulang hanya untuk mengejar peningkatan
Melihat matahari terbit tapi memikirkan matahari tenggelam
Musim salju tiba, tapi mendambakan musim panas
Teknologi berkembang pesat, menyebabkan hubungan antar manusia berkurang
Karena penggunaannya tidak pada tempatnya

Buka mata hatimu
Buka lubuk hatimu
Waktu telah lewat, kesempatan juga terlewatkan
Tidak bisa ditahan dan tidak bisa diulang

#
Hidup kamu masih bisa dijalani sampai hari ini
Tiap hari masih bisa ketemu orang yang dicintai
Kegagalan dan kekalahan tidak membiarkan pikiran kamu buntu
Pegang erat dan hargai kesempatan sekecil apapun

@
Hati yang selalu bersyukur
Cinta ada disekelilingmu
Sebesar apapun dunia ini, tidak menyembunyikan impian
Sepanjang apapun waktu, tidak bisa mengekang rasa rinduku

Repeat #
Repeat @
Repeat @

Hanzi
有人说有钱一定幸福
他们说地位就是全部
不少人啊对名利很在乎
早出晚归只为了赶进度
看夕阳却想起了日出
到冬天却期待着夏天
科技发达让人关系变差
因为不懂该怎么善用它

睁开你的心眼
打开你的心房
时间过了,机会也错过了
不能挽留无法重复一切

#
你的人生还遇得到今天
每一天还见得到亲人
挫折失败不让你想不开
把握珍惜最渺小的气息

@
感恩的一颗心
爱在你的空间
世界再大无法隐藏梦想
时间再长也容不下牵挂

Repeat #
Repeat @
Repeat @

Hanyu Pinyin
yǒurén shuō yǒuqián yīdìng xìngfú
tāmen shuō dìwèi jiùshì quánbù
bùshǎo rén ā duì mínglì hěn zàihu
zǎochūwǎnguī zhǐ wèile gǎn jìndù
kàn xīyáng què xiǎngqǐ le rìchū
dào dōngtiān què qīdài zhe xiàtiān
kējì fādá ràng rén guānxi biàn chà
yīnwèi bù dǒng gāi zěnme shànyòng tā

zhēngkāi nǐ de xīnyǎn
dǎkāi nǐ de xīnfáng
shíjiān guò le, jīhuì yě cuòguò le
bùnéng wǎnliú wúfǎ chóngfù yīqiè

#
nǐ de rénshēng hái yù dédào jīntiān
měiyī tiān hái jiàn dédào qīnrén
cuòzhé shībài bù ràng nǐ xiǎngbukāi
bǎwò zhēnxī zuì miǎo xiǎode qìxī

@
gǎn’ēn de yī kē xīn
ài zài nǐ de kōngjiān
shìjiè zài dà wúfǎ yǐncáng mèngxiǎng
shíjiān zài cháng yě róng bùxià qiānguà

Repeat #
Repeat @
Repeat @

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY