Daftar Istilah dalam dunia perfilman

0
343
istilah film

惊悚片- jīngsǒng piàn
Film Thriller

科幻片- kēhuàn piàn
Film Fiksi ilmiah

喜剧片- xǐjù piàn
Film Komedi

浪漫喜剧片- làngmàn xǐjù piàn
Film Komedi Romantis

西部片- xībù piàn
Film Barat

恐怖片- kǒngbù piàn
Film Horor

动画片- dònghuà piàn
Film Animasi

动作片- dòngzuò piàn
Film Laga/Aksi

历史片- lìshǐ piàn
Film Sejarah

武侠片- wǔxiá piàn
Film Silat

侦探片- zhēntàn piàn
Film Detektif

音乐电影 – yīnyuè diànyǐng
Film Musikal

大片 – dà piàn
Film Hit/blockbuster

独立电影 – dúlì diànyǐng
Film Indie

特效 – tèxiào
Spesial Efek

电影原声 – diànyǐng yuánshēng
Lagu pengiring dalam film/soundtrack

首映式 – shǒuyìngshì
Pertunjukan Perdana/premiere

电影节 – diànyǐng jié
Festival Film

预告片 – yùgào piàn
Film Trailer

系列片 – xìliè piàn
Film Seri

无声电影 – wúshēng diànyǐng
Film Bisu

字幕 – zìmù
Teks Film

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY