Kamu tidak perlu lebih hebat dari siapapun

0
84

hebat

Hal yang paling banyak dipertimbangkan setiap hari adalah…..
Besok pagi makan apa yah?
Siang hari makan apa yah?
Malam hari makan apa yah?

每天思考最多滴(的)事情就是。。。。。
明天早上吃什么呢?
中午吃什么呢?
晚上吃什么呢?

měitiān sīkǎo zuì duō dī( de) shìqing jiùshì。。。。。
míngtiān zǎoshang chī shénme ne?
zhōngwǔ chī shénme ne?
wǎnshang chī shénme ne?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here