Lagu yang dibuat tidak untuk siapapun – 不为谁而作的歌

0
515

Lagu yang dibuat tidak untuk siapapun – 不为谁而作的歌 – bù wéi shéi ér zuò de gē

Indonesia
#
Maafkan aku atas lagu ini yang tidak ditulis untuk siapapun
Terasa seperti pemandangan malam di luar jendela
Pernah ada suatu saat
ketika aku menoleh kebelakang tetapi tidak dapat mengenalinya
Perlu
Menjelajahi orang-orang dari ingatanku lagi
dan tempat-tempat yang mereka pedulikan dan pernah dijalani

Tolong tunggu sebentar

*
Demi kerja keras, mimpi menambahkan air
Cinta mendorong ke depan dari belakang
Ketika aku mendongakkan kepalaku keatas baru menyadari
Apakah ada siapa yang aku lupakan?
Semalaman lelah dan tidak bisa tidur
Pemandangan malam hari indah dimanapun
Pastinya ada seseorang, dia
Pernah bersembunyi, pernah menghindari, pernah mengelak, pernah menyembunyikan kebenaran
Siapakah dia?
Siapakah dia?

Repeat #
Repeat *

Mungkin pada kenyataannya ketika menghadapi diri sendiri barulah tidak mempedulikan apapun
Pergi menyelidiki sesuatu yang pada awalnya takut untuk kuhadapi

Repeat *

Hanzi
#
原谅我这一首不为谁而作的歌
感觉上仿佛窗外的夜色
曾经有那一刻
回头竟然认不得
需要
从记忆再摸索的人
和他们关心的的地方和那些走过的

请等一等

*
梦为努力浇了水
爱在背后往前推
当我抬起头才发觉
我是不是忘了谁
累到整夜不能睡
夜色哪里都是美
一定有个人 他
躲过 避过 闪过 瞒过
他是谁
他是谁

Repeat #
Repeat *

也许在真实面对自己才不顾一切
去探究当初我害怕面对

Repeat *

Hanyu Pinyin
#
yuánliàng wǒ zhè yī shǒu bù wéi shéi ér zuò de gē
gǎnjué shàng fǎngfú chuāng wài de yèsè
céngjīng yǒu nà yī kè
huítóu jìngrán rèn bù dé
xūyào
cóng jìyì zài mōsuo de rén
hé tāmen guānxīn de de dìfang hé nàxiē zǒuguò de

qǐng děngyīděng

*
mèng wéi nǔlì jiāo le shuǐ
ài zài bèihòu wǎngqián tuī
dāng wǒ táiqǐ tóu cái fājué
wǒ shìbùshì wàng le shéi
lèi dào zhěngyè bùnéng shuì
yèsè nǎlǐ dōu shì měi
yīdìng yǒu gèrén tā
duǒ guò bì guò shǎnguò mán guò
tā shì shéi
tā shì shéi

Repeat #
Repeat *

yěxǔ zài zhēnshí miànduì zìjǐ cái bùgùyīqiè
qù tànjiū dāngchū wǒ hàipà miànduì

Repeat *

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here