Menarik semaian ke atas supaya cepat tumbuh

0
271

Menarik semaian ke atas supaya cepat tumbuh – 拔苗助长 – bá miáo zhù zhǎng

Indonesia
Ada seorang petani di Negara Song selalu mengira tumbuh semaiannya terlalu lambat. Ia memutuskan membantu semaian itu supaya bertumbuh cepat. Maka ia menarik semaiannya satu demi satu ke atas. Setelah itu dia pulang ke rumah. Dengan lelah badannya ia berkata kepada anaknya, “hari ini saya bantu semaian menumbuh dan tumbuhnya cukup tinggi.” Waktu anaknya pergi ke lading untuk melihat, semua semaian itu sudah mati kekeringan.
“拔苗助长“dipakai untuk mengumpamakan antusiasme berlebihan malah merusak.

 

Hanzi
宋国有一个种田人, 总是嫌自己种的禾苗长得慢, 决定帮禾苗快点儿长高。 于是,他把禾苗一棵棵往上拔, 完工后疲倦地回到家对儿子说:我今天帮助禾苗长高了很多。 “他儿子跑到田里一看, 禾苗被太阳一晒,已经全部枯萎了。
“拔苗助长“用来比喻违反事物发展规律, 急于求成, 反而把事情弄糟。

 

Hanyu Pinyin
Sòng guóyǒu yī gè zhòngtián rén, zǒngshì xián zìjǐ zhǒng de hémiáo zhǎngde màn, juédìng bāng hémiáo kuàidiǎnr cháng gāo。 yúshì, tā bǎ hémiáo yī kē kē wǎng shàng bá, wángōng hòu píjuàn dì huídào jiā duì érzi shuō: wǒ jīntiān bāngzhù hémiáo cháng gāo le hěn duō。 “ tā érzi pǎo dào tián lǐ yī kàn, hémiáo bèi tàiyáng yī shài, yǐjīng quánbù kūwěi le。
“ bá miáo zhù zhǎng“ yònglái bǐyù wéifǎn shìwù fāzhǎn guīlǜ, jíyúqiúchéng, fǎn’ér bǎ shìqing nòngzāo。

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here