Mengganggap nyawa manusia seperti rumput

0
187

Mengganggap nyawa manusia seperti rumput – 草营人命 – cǎo yíng rén mìng

Indonesia
Kaisar Wen di Dinasti Han meminta Jia Yi memangku jabatan sebagai guru anaknya Li Ji dan memohon Jia Yi mengajar anak itu dengan baik-baik. Jia Yi bilang “Pelajaran itu memang sangat penting. Namun yang paling penting adalah belajar menjadi orang yang jujur. Contohnya Zhao Gao di Dinasti Qin mengajar kaisar kedua Qin dengan hukuman yang kejam, maka kaisar itu menjadi kaisar yang lalim. Apakah kaisar kedua Qin itu orang yang kejam? Sebabnya adalah yang mengajarinya tidak membimbing dia ke jalur yang tepat. Apa yang dia pelajari adalah menggangap nyawa manusia sama seperti rumput.”
Arti asalnya“草营人命“ adalah menggangap nyawa manusia seperti rumput. Lalu idiom itu untuk mengumpamakan yang berkuasa memerintah dengan sembarangan dan membantai rakyat dengan darah dingin.

 

Hanzi
汉文帝时,请贾谊担任梁王刘辑的太传,要他好好教导刘辑。贾谊说:“读书固然重要,但更重要的是要做一个正真的人,秦朝的赵高教给秦二世残酷的刑法,所以秦二世变成了一个暴君。难道秦二世天生残忍吗?根本原因是教导他的人没有引导他走正道,他所学到的是把杀人看得像割草一样简单。”
“草营人命“ 的原意是把杀人看得像割草一样。后来比喻统治者滥施淫威,任意残害人命。

 

Hanyu Pinyin
Hànwéndì shí, qǐng Jiǎ Yì dānrèn liáng wáng Liú jí de tài chuán, yào tā hǎohǎo jiàodǎo Liú jí。 Jiǎ Yì shuō:“ dúshū gùrán zhòngyào, dàn gèng zhòngyàodeshì yào zuò yī gè zhèng zhēn de rén, Qíncháo de zhào gāojiāo gěi Qín èrshì cánkù de xíngfǎ, suǒyǐ Qín èrshì biànchéng le yī gè bàojūn。 nándào Qín èrshì tiānshēng cánrěn ma? gēnběn yuányīnshì jiàodǎo tā de rén méiyǒu yǐndǎo tā zǒu zhèngdào, tā suǒ xué dào de shì bǎ shārén kàn dé xiàng gēcǎo yīyàng jiǎndān。”
“ cǎo yíng rénmìng“ de yuányì shì bǎ shārén kàn dé xiàng gēcǎo yīyàng。 hòulái bǐyù tǒngzhìzhě làn shī yínwēi, rènyì cánhài rénmìng。

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here