Meteor

0
92

meteor

co : Istriku, cepat bangun !
ce : Minggir !
co : Bangun lihat meteor lah !
ce : Hujan jelek apakah lebih penting dari tidurku ? Gila !

男 : 老婆,快起来!
女 : 滚!
男 : 起来看流星雨啦!
女 : 什么破雨比老娘睡觉更重要?神经!

nán : lǎopó, kuài qǐlai!
nǚ : gǔn!
nán : qǐlai kàn liúxīngyǔ la!
nǚ : shénme pò yǔ bǐ lǎoniáng shuìjiào gèng zhòngyào? shénjīng!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here