Home Tags Cerita peribahasa mandarin

Tag: cerita peribahasa mandarin

Menjaga batang pohon menunggu kelinci

Menjaga batang pohon menunggu kelinci - 守株待兔 - shǒu zhū dài tù Indonesia Di negara Song ada seorang petani sedang membajak tanah di ladang. Dia melihat seekor kelinci...

Mencintai bangunan dan burung

Mencintai bangunan dan burung - 爱屋及乌 - ài wū jí wū Indonesia Raja Wu dari Dinasti meminta pendapat pada penasihat militernya Jiang Ziya tentang bagaimana mengurus...

Menarik semaian ke atas supaya cepat tumbuh

Menarik semaian ke atas supaya cepat tumbuh - 拔苗助长 - bá miáo zhù zhǎng Indonesia Ada seorang petani di Negara Song selalu mengira tumbuh semaiannya terlalu...

Seratus kali memanah, semua kena tujuannya

Seratus kali memanah, semua kena tujuannya - 百发百中 - bǎi fā bǎi zhòng Indonesia Pada zaman Chun Qiu, Yang YouJi dari Negara Chu sangat pandai memanah....

Sedih dan senang, pisah dan berkumpul

Sedih dan senang, pisah dan berkumpul - 悲欢离合 - bēi huān lí hé Indonesia Setelah menjadi pejabat Negara, Su Shi, Sastrawan yang sangat ternama dari Dinasti...

Terpaksa mengikuti pemberontak di Gunung Liang

Terpaksa mengikuti pemberontak di Gunung Liang - 逼上梁山 - bī shàng liáng shān Indonesia Dalam novel klasik Shui Hu, diceritakan banyak pahlawan-pahlawan yang berkumpul dan melawan...

Tidak bisa disembuhkan penyakitnya

Tidak bisa disembuhkan penyakitnya - 病入膏盲 - bìng rù gāo huāng Indonesia Bian Que adalah dokter yang sangat hebat. Waktu kunjungi raja Qi, Bian Que mengatakan...

Membelakangi sumur dan meninggalkan kampung halaman

Membelakangi sumur dan meninggalkan kampung halaman - 背井离乡 - bèi jǐng lí xiāng Indonesia Dalam dramanya yang berjudul musim rontok di dalam istana Han, Ma Zhiyuan,...

Mengganggap nyawa manusia seperti rumput

Mengganggap nyawa manusia seperti rumput - 草营人命 - cǎo yíng rén mìng Indonesia Kaisar Wen di Dinasti Han meminta Jia Yi memangku jabatan sebagai guru anaknya Li...

Panik dan menganggap semuanya seperti musuh

Panik dan menganggap semua seperti musuh - 草木皆兵 - cǎo mù jiē bīng Indonesia Tahun 383 masehi, Fu Jian, kaisar dari Qian Qin, menyerang Negara Jin Timur...